Hungarian

MUNKAVÁLLALÓI SZÓJEGYZÉK


MUNKAVÁLLALÓ ADATAI

PPS Number (PPS-szám)
A PPS Number a „Personal Public Service Number”, vagyis a személyes közszolgálati szám rövidítése. Ez egy olyan egyedi azonosító, amelyet azok számára állítanak ki, akik az Ír Köztársaság területén szeretnének leteleptedni és/vagy munkát vállalni.IGAZOLÁS ADÓJÓVÁÍRÁSHOZ

Tax Credit Certificate (Adójóváírási igazolás)
Az adóhivatal adójóváírási igazolást állít ki minden olyan munkavállaló számára, aki adójóváírást igényel.
Az igazolás részletesen tartalmazza az adójóváírásnak azt a mértékét, illetve a normál adósávnak azt a felso határát, amelyet az adóhivatal a munkavállaló számára megállapított. Az adóhivatal a munkáltató számára is kiállít egy adóigazolást az általa foglalkoztatott munkavállalók után.


Tax Credit (Adójóváírás)
Minden munkavállaló a személyes körülményeitol függoen jogosult adójóváírásra (pl. adójóváírás házastárs vagy bejegyzett élettárs esetén, munkavállalói (PAYE) adójóváírás stb.). Az adójóváírással a munkavállaló bruttó jövedelme alapján kiszámított adó mértékét lehet csökkenteni. Az adójóváírás nem térítheto vissza, azonban az adójóváírás fizetési héten vagy hónapban fel nem használt összege átviheto az adóév következo fizetési periódusaira. Miután az adó összege a jövedelem függvényében ki lett számítva, az adójóváírás összegét levonják ebbol az adóból, így a fizetendo adó összege csökkentheto.


Standard Rate Cut Off Point (SRCOP)
(Normál adósáv felso határa)

Az adó összegét a jövedelem függvényében számítják ki. A fizetendo adó mértéke a jövedelem összegétol függ. A jövedelem bizonyos része után (egy meghatározott összegig) 20 százalék adót kell fizetni. Ez az ún. általános adókulcs, az alsó adósáv pedig az az összeg, amelyre az általános adókulcsot alkalmazzák. A jövedelem fennmaradó részére magasabb, 41 százalékos adókulcs vonatkozik. A normál adósáv felso határa az az összeg, amelynek mértékéig nem kell magasabb adókulcsot fizetni.


Exemption (Mentesség)

Mentesség a PAYE (keresethez igazodó adó) vagy USC (általános társadalmi hozzájárulás) fizetése alól.


Marginal Relief (Sávközi adókönnyítés)

Ha a jövedelem meghaladja az alacsony jövedelmekre vonatkozó adómentesség határértékét, azonban kevesebb, mint a határérték összegének kétszerese, sávközi adókönnyítés igényelheto. A sávközi adókönnyítés szerint kizárólag a határértéket meghaladó jövedelem után kell adót fizetni, erre az összegre azonban egy speciális, 41 százalékos adókulcs érvényes.
ADÓLEVONÁSI MÓDSZEREK

Tax Basis (Adóalap)

Azt az adóalapot jelenti, amelyet a PAYE (keresethez igazodó adó) és USC (általános társadalmi hozzájárulás) számítása során vesznek alapul. A számítást három módszer szerint lehet elvégezni: göngyölített, heti/havi és sürgosségi.


Cumulative (Göngyölített)
Az adó tárgyévi göngyölített számítását jelenti, amelynek alkalmazása esetén a munkavállaló adófizetési kötelezettsége az egész é
vre egyenletesen van elosztva. Az egyes fizetési periódusokban alkalmazott adólevonás úgy van kiszámítva, hogy a január 1-tol a fizetés dátumáig számított adó teljes összegét veszik alapul, amelybol levonják a korábban levont tárgyévi göngyölített adó összegét. Ezzel a módszerrel egy adott fizetési periódusban fel nem használt adójóváírásokat és a normál adósáv felso határát át lehet vinni az aktuális adóév következo fizetési idoszakára. A göngyölített adóalap lehetové teszi az adóvisszatérítés kifizetését, ahol indokolt.


Week One/Month One (Heti/havi)

Minden fizetési idoszakot külön kezelnek, függetlenül a korábbi kifizetésektol és levonásoktól. Az adójóváírást és normál adósáv felso határát minden fizetési hétre/hónapra alkalmazzák, és az adót ennek megfeleloen vonják le. Ha ezt a módszert alkalmazzák, a munkáltató nem téríthet vissza adót.Emergency
(Sürgosségi)A munkáltató akkor alkalmaz sürgosségi adóalapot egy új alkalmazott jövedelmére, ha:

·     Még nem kapta meg az adóhivatal által kiállított adóigazolást a munkavállaló után;

·     Még nem kapta meg a munkavállaló P45 urlapját;

·     Már megkapta a P45 urlapot, azonban az urlapon az áll, hogy a munkavállaló elozo munkahelyén a sürgosségi módszert alkalmazták;

·     Megkapta a P45 urlapot, azonban PPS-szám nélkül.Sürgosségi módszer alkalmazása esetén a munkáltató nem téríthet vissza adót.

Ilyen helyzetben a munkáltató az adóhivatal által megállapított sürgosségi adójóváírást és felso adósávhatárt alkalmazza a munkavállaló jövedelmére a PPS-szám meglététol és a sürgosségi adóalap-számítás alkalmazásának idejétol függoen.ADÓLEVONÁSOK


Pay As You Earn (PAYE) (Keresethez igazodó adó)
Majdnem minden jövedelem után adót kell fizetni.
A munkavállalásból származó jövedelem után fizetendo adót a munkáltató vonja le a fizetésbol az ír kormány nevében. Ez a módszer „keresethez igazodó adófizetésként” (Pay As You Earn - PAYE) ismert. A fizetendo adó mértéke a jövedelem összegétol és a személyes körülményektol függ. A fizetendo adó összege különféle jövedelemadó-mentességi lehetoségekkel csökkentheto.


Universal Social Charge (USC) (Általános társadalmi hozzájárulás)

Általános társadalmi hozzájárulást (USC) a jövedelem alapján kell fizetni. Ezt az összeget a bruttó jövedelembol vonják le a nyugdíjjárulék levonása elott. A fizetendo összeget nem lehet adójóváírással vagy adómentességgel csökkenteni.
TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JÁRULÉK LEVONÁSA


Pay Related Social Insurance (PRSI) (Társadalombiztosítási járulék)
A társadalombiztosítási járulékot (PRSI)
kötelezoen le kell vonni a jövedelembol és be kell fizetni a szociális védelemért felelos szaktárcának az állam társadalombiztosítási alapjába, amibol az állam társadalombiztosítással kapcsolatos költségeit fedezik. Minden idoszakos befizetés után emelkedik a munkavállaló összesített járulékbefizetési alapja, ami meghatározza, hogy a munkavállaló adott esetben milyen szintu ellátásra jogosult. A fizetendo társadalombiztosítási járulék összege a jövedelemtol és a társadalombiztosítási besorolástól függ.


PRSI Class (Társadalombiztosítási besorolás)

A társadalombiztosítási járulékok különbözo kategóriákra vannak felosztva, amelyek járulékfizetési besorolásként vagy járulékfizetési mértékként ismertek. A járulékfizetés besorolását és a fizetendo járulék mértékét a munka jellege határozza meg. A munkavállalók többsége „A” besorolású társadalombiztosítási járulékot fizet. Ez a járulékfizetési kategória a szociális védelemért felelos szaktárca által biztosított társadalombiztosítási kifizetések teljes körét nyújtja, amennyiben a munkavállaló megfelel az ide vonatkozó feltételeknek.


Insurable Weeks (Biztosított hetek)

Egy adott fizetési héten befizetett társadalombiztosítási járulék egy heti biztosított munkavállalással egyenlo.
FIZETÉS
Gross Pay (Bruttó jövedelem)

A bruttó jövedelem a munkavállaló által elvégzett munka után járó fizetés összege, amelybol még nem történt levonás (adó vagy egyéb járulék). A bruttó jövedelem a megállapodott óradíj és az elvégzett órák számának szorzata vagy egy adott idoszakra megállapodott összeg (heti/havi fizetés).


Taxable Pay (Adóköteles jövedelem)

A bruttó jövedelem adóalapot csökkento tételekkel csökkentett összege az az adóköteles jövedelem, amelybol az adót levonják.


Net Pay (Nettó jövedelem)
A bruttó jövedelem levonásokkal csökkentett összege, ami általában az az összeg, amelyet a munkavállaló kézhez kap.


Benefit in Kind (Természetbeni juttatás)

Olyan juttatás, amelyet a munkáltató nem készpénz formájában biztosít a munkavállalónak. Az ilyen juttatások után a munkáltatónak adót kell fizetnie (pl. vállalati autó, egészségügyi biztosítás stb.).


Notional Pay (Névleges járulék)

A nem pénzbeni juttatás pénzbeni értéke, amelynek alapján az adót levonják a munkavállaló által kapott juttatásból.


Pension (Nyugdíj)

Megtakarítási program nyugdíjas korra, ami nyugdíjba vonulás után bevételi forrást jelent. Bizonyos nyugdíjjárulékok adómentesek, vagyis az adót a bruttó fizetésbol a nyugdíjjárulék levonása után vonják le.
MUNKAVÁLLALÓI URLAPOK

Payslip (Fizetési papír)
Dokumentum, amelyet a munkáltató állít ki a munkavállaló száámra a jövedelemrol és a levonásokról.


12A urlap

Igénylolap adójóváírási igazolásához, amelyet a munkavállalónak kell benyújtania, amennyiben:

font face="Symbol" color="#010101" size="2">·     Elso alkalommal vállal munkát az országban;

·     Írországban él, de más ország állampolgára, és elso alkalommal vállal munkát az országban;

·     Munkanélküli idoszakot követoen ismét munkát vállal.


P45

Keresetrol és levonásokról szóló kimutatás, amelyet a munkavállaló a munkaviszony megszunését követoen kap.


P46
Értesítés, amelyet a munkáltatónak kell benyújtania az adóhivatal számára az új munkavállalók munkaviszonyának kezdetekor.


P60
Keresetrol és levonásokról szóló év végi kimutatás, amelyet a munkáltató minden olyan munkavállalónak kiállít, akit az adott adóévben december 31-én foglalkoztatott.

  

Need help? Support is available at 01 8352074 or brightpayirelandsupport@brightsg.com.

Installing BrightPayGeneralGetting StartedImporting from Previous YearSwitching from Thesaurus Payroll Manager to BrightPay mid yearImporting employee data from another payroll packageEmployerEmployeePayroll DeductionsPayrollMid-year StartersLeaversPensionsIllness BenefitBenefit in KindParenting LeaveHolidaysEmployee CalendarMaking Corrections to PayrollP30 ReturnsAnalysisBacking Up & Restoring Data FilesYear EndGlossary of Terms - Foreign Language Help SheetsCSOBrightPay Connect